Rocznica śmierci Miltona Friedmana

Lis 18, 2014   //   by Bartosz Józwiak   //   Aktualności  //  Brak komentarzy

W niedzielę 16.11.2014 r., minęła kolejna rocznica śmierci Miltona Friedmana, znanego wolnorynkowego ekonomistę. Wybitny przedstawiciel szkoły chicagowskiej, twórca monetaryzmu, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 r.

Urodził się 31.07.1912 w Nowym Jorku w rodzinie żydowskich imigrantów pochodzących z miejscowości Beregszász na Węgrzech. Studiował na Rutgers University oraz Uniwersytecie w Chicago. Następnie pracował w instytucjach rządowych: Komitet Zasobów Narodowych, Narodowe Biuro Badań Ekonomicznych, Departament Skarbu. W 1946 r. obronił doktorat na Columbia University i od 1948 r. został profesorem uniwersytetu w Chicago. Był zdecydowanym obrońcą i propagatorem wolnego rynku. W pracy „Kapitalizm i wolność” postulował minimalizację roli rządu w gospodarce, w celu zapewnienia politycznej stabilności i wolności, zaś jego książka „Wolny wybór” odegrała wielką rolę w kształtowaniu postaw antysocjalistycznych.
Friedman uznawał podaż pieniądza za główny czynnik wpływający na poziom produktu narodowego brutto, inflacji przypisując jedynie rolę zjawiska pieniężnego. W konsekwencji proponował zwiększanie podaży pieniądza w tempie odpowiadającym wzrostowi produktu narodowego brutto, co winno zapewnić stabilizację gospodarczą. Interwencjonizmowi państwa w gospodarkę przeciwstawiał system gospodarki rynkowej opartej na własności prywatnej, wolnej konkurencji i indywidualnej przedsiębiorczości. Negował politykę fiskalną państwa, a szczególnie wysokie wydatki na cele socjalne, zasiłki dla bezrobotnych czy ubezpieczenia społeczne, które pociągają za sobą wysokie podatki ograniczające działalność przedsiębiorstw i hamujące procesy wzrostu gospodarczego. Uznał, że ekonomiczne funkcje państwa powinny być ograniczone, a jego działalność winna się koncentrować na zapewnieniu zewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz na stworzeniu mechanizmu rynkowego. Był zdecydowanym krytykiem doktryny Keynesa. W 1975 r. Friedman w Chile wygłosił serię wykładów na tematy gospodarcze; co poskutkowało wsparcie rządu generała Augusto Pinocheta szeregiem doradców ekonomicznych ze szkoły chicagowskiej (Chicago Boyse)
Friedman był także członkiem zespołu doradców ekonomicznych prezydentów Nixona oraz Reagana. Współtwórcą tzw. reaganomiki. W 1988 r. został odznaczony Prezydenckim Medalem Wolności oraz Narodowym Medalem Naukowym. Zmarł 16.112006 r. w San Francisco.

Comments are closed.