Konwent UPR

Mar 6, 2014   //   by Bartosz Józwiak   //   Aktualności  //  Brak komentarzy

1 marca 2014 roku, w Katowicach, odbył się Konwent Unii Polityki Realnej (najstarszej, nieprzerwanie działającej pod jedną nazwą, partii politycznej w Polsce), która współtworzy Ruch Narodowy. Konwent poprzedziła Msza Święta w rycie klasycznym, którą w kameralnym, pochodzącym z XVII wieku, bytomskim kościele pod wezwaniem Ducha Świętego odprawił w intencji UPR oraz jej członków i sympatyków ks. Jarosław Steczkowski. Same obrady podzielone były na dwie części.
W pierwszej, w której udział wzięli jedynie uprawnieni delegaci, po wprowadzeniu sztandaru partii i odśpiewaniu hymnu państwowego, wysłuchano sprawozdania Prezesa UPR dr Bartosza Józwiaka oraz głosowano nad absolutorium dla Prezesa, członków Prezydium i Rady Głównej. W tej części wybrano także nowe władze centralne partii w postaci Prezesa, Sądu Naczelnego, Rady Głównej i Centralnej Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania Prezesem na kolejną, trzecią kadencję, wybrano ponownie dr Bartosza Józwiaka. Członkami Rady Głównej zostali: Piotr Lisiecki (Olsztyn), Sławomir Sławski, Dariusz Węcki (Katowice), Jacek Wychowaniec (Sosnowiec), Krzysztof Garwoliński (Zielona Góra), Wojciech Wilkowski (Świecie), Wiesław Rok (Opole) i Marek Marecki (Kraków). Członkami Sądu Naczelnego zostali: Szymon Kotnis (Żywiec), Dariusz Wasieczko (Katowice), Rafał Długosz (Poznań), Paweł Wąsowicz (Gdańsk), Jan Kotwicki (Wschowa), Marcin Motylewski (Kutno) i Marek Olszewski (Warszawa). Zaś Centralna Komisję Rewizyjną tworzą: Jan Dębiec (Gniezno), Leszek Matowski (Bydgoszcz) i Ewa Mikołajczyk (Bydgoszcz). Od teraz Prezes ma 14 dni na powołanie Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Nieoficjalnie wiadomo, iż będą to te same osoby, z którymi współpracował w poprzedniej kadencji, czyli zgodnie z kolejnością wymienionych stanowisk: Tomasz Pióro (Warszawa), Tomasz Brzezina (Katowice) i Sylwia Domaradzka (Warszawa).
W drugiej, otwartej dla publiczności, części odbyło się głosowanie nad nadaniem tytułu Członka Honorowego UPR Prof. Michałowi Wojciechowskiemu, długoletniemu członkowi partii, wykładowcy akademickiemu i autorowi wielu książek o tematyce teologicznej i wolnorynkowej. Decyzja została przyjęta jednogłośnie, a Profesor został uhonorowany stosownym dyplomem. Następnie głos zabrali zaproszeni goście w osobach: Krzysztofa Bosaka, członka Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, który mówił o istocie współpracy narodowców z wolnościowcami oraz jej perspektywach i bieżących planach wyborczych oraz Jerzego Wasiukiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Ruch Wolności i członka Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, który w swym wystąpieniu podkreślał wartość współpracy obu środowisk i szanse, jakie się dzięki temu otwierają. Kolejnym punktem programu było podjęcie uchwały okolicznościowej, związanej z przypadającym na ten dzień Dniem Żołnierzy Wyklętych. Uchwałę o treści: W dniu dzisiejszym po raz czwarty obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” . Uczestnicy odbywającego się w tym dniu Konwentu Unii Polityki Realnej pragną wyrazić swój hołd oraz wdzięczność wszystkim bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie niepodległościowych dążeń narodu polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Będąc świadkami upadku wszelkich wartości za które cierpieli i przelewali swą krew, upadku państwa i wyobcowania rządzących nim elit czego świadkami jesteśmy w tych dniach ofiarę Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych uznajemy za swe szczególne dziedzictwo a zarazem zobowiązanie do dalszej niezłomnej, systematycznej walki o niezawisłą i wielka Polskę, przyjęto przez aklamację. Część oficjalną Konwentu zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu UPR „Miejmy nadzieję” (słowa: Adam Asnyk) i wyprowadzenie sztandaru. Dalej rozpoczęła się część nieoficjalna, czyli spotkanie towarzyskie delegatów, zaproszonych gości oraz innych uczestników. Następnego dnia po Mszy Świętej w rycie klasycznym uczestnicy opuścili gościnne Katowice.
Wybrany na kolejną kadencję Prezes Bartosz Józwiak wskazał w swoim komentarzu do Konwentu i jego wyników, iż bardzo budujące są, co najmniej trzy elementy, jakie się uwypukliły. Po pierwsze, to, że po trzech latach porządkowania i odbudowywania partii udało się uzyskać progres w postaci przyrostu członków oraz struktur terenowych, jak też w aktywności tychże, co wydaje się być momentem inicjalnym trwałego odzyskiwania pozycji przez UPR. Po drugie, pełna jedność i akceptacja obranej drogi politycznej, której jednym z wymiarów jest powrót do korzeni ideowych partii (konserwatyzm i wolnorynkowość), drugim wkroczenie na drogę realizmu politycznego (polityka realna, zamiast „teoretycznych kalamburów”), a trzecim współpraca polityczna ze środowiskiem narodowym w ramach Ruchu Narodowego. Wreszcie po trzecie odporność na różnego rodzaju zewnętrzne, polityczne fatamorgany i pełne poparcie dla polityki rozsądku, czyli spokojnego kontynuowania budowy siły politycznej według założonego 3 lata temu planu.
– To jest ogromna szansa dla UPR. Tego spokojnego budowania potrzeba jej bowiem najbardziej. Widać w tym dużą dojrzałość polityczną delegatów – powiedział Bartosz Józwiak.

Comments are closed.